Ако го исклучиш алармот и мислиш дека ќе станеш за 5 минути

alarm