Ако мислиш дека девојка ти ќе го разбере сарказмот во пораката

sarkazam