Ако се обидеш да не постигнеш ништо, и успееш

uspees