Во голем град можно е повеќе глупости да видиш…

gluposti