За да научите нешто, ќе треба веќе да знаете нешто.

A11