Како се замислувам себе си во блиска иднина, кога ќе го завршам факултетот

faks