Кога во петок, последен час, излегуваш од училница

petok