Кога во школо случајно ќе допреш залепена мастика под клупата