Кога ги гледаш резултатите во кладилница и ќе видиш дека ниту една не си фатил