Кога денот после пијанство ќе ја примениш техниката: “Клин со клин се избива”

pijanstvo