Кога дома ќе те прашаат дали ти требаат пари за излегување