Кога другарите ти се толку луди, па можеш да очекуваш се од нив

ludi