Кога другарот те наговара да и пријдеш на некоја женска, а тебе те е срам

zenska