Кога другарот ќе ти каже дека се погрешно напишал, а ти си препишал од него