Кога другар ти ќе напише ливче кое неможеш ни да го причиташ