Кога другар ти ќе откачи некоја глупост, а ти не си чул

A1kBQIZ