Кога избрзаш со јадењето, а тоа уште врело

jadenje