Кога мајка ти ќе рече дека нема гледање ТВ, додека не ги поправиш оценките