Кога мајка ти ќе те замоли да и оставиш едно колаче и на сестра ти