Кога мајка ти ќе ти каже да успориш, а ти намерно даваш гас

gas