Кога наставникот ќе ме скорне на табла и во тој момент ќе ѕвони