Кога наставничката ќе рече дека си најмирен/најмирна во клас