Кога на продавачот ќе му побараш поголем број патики

prodavac