Кога на свадбата за време на сред песна ќе го постават јадењето

pesna