Кога на шалтер ќе ти кажат: Ти фали еден документ

 

salter