Кога на 5 минути пред крајот на тестот ќе ти одблокира мозокот