Кога некој од основно ќе помине покрај некое средно училиште