Кога некој ќе ми каже дека симпатијата раскинала со дечко и

simpatijata