Кога некој ќе ти мавне рака, а ти не можеш да се сетиш кој е

mecka