Кога некој ќе ти одговори со Ок на многу долга порака