Кога одговараш пред табла, ама ништо не ти текнува

tabla