Кога пијан и објаснуваш на жена ти како ти ја снемало цела плата

plata