Кога после “голема нужда” ќе видиш дека нема тоалетна хартија