Кога професорот испитува и ќе го прескокне твојот број во дневник

broj