Кога професорот ќе види дека се смееш додека другарот одговара

prof