Кога професорот ќе го опомене другар ти, а ти си зборувал

drugar