Кога професорот ќе го праша дежурниот има ли некој отсутен

dezurniot