Кога професорот ќе и постави малку потешко прашање на испит