Кога професорот ќе каже дека нема да има час

nemamo