Кога професорот ќе каже дека предавањата не се задолжителни

grfdz3