Кога професорот ќе почне да испрашува, а ти веќе имаш оценка

isprasuva