Кога професорот ќе праша дали се сеќавате што сте учеле на претходниот час