Кога професорот ќе праша на кого му треба пауза

pauza