Кога професорот ќе те праша дали сакаш да одговараш

kanye-smh-no