Кога професорот ќе те праша да повториш што рекол последно

povtori