Кога професорот ќе те праша нешто, а ти се преправаш дека можеби го знаеш одговорот

prof