Кога професорот ќе ти каже да го напустиш часот

cas