Кога родителите ќе те прашаат како беше на писмената