Кога ќе се вратиш пијан од град и ќе земеш нешто да јадеш

138848_75515955_banana