Кога си мртов пијан, а не можат да ти го земат шишето